Category Archives: نکات مهاجرت موفق

در اینجا مقاله هایی درباره مسائل و نکات مهمی مینویسم که هر مهاجر باید به آن ها توجه کند تا بتواند یک مهاجرت خوب را تجربه کند.

این اشتباه بزرگ را قبل از مهاجرت مرتکب نشوید!

این اشتباه بزرگ را قبل از مهاجرت مرتکب نشوید!

«اگر تنها دلیل شما برای مهاجرت ساخت یک زندگی بهتر است، راه را دارید اشتباه می‌روید!» بعضی افراد هستند قبل از مهاجرت به این فکر میکنند که باید حتما از کشور خارج شوند تا به شادی درونی و کامیابی در زندگی برسند. این باور باعث می شود که این افراد انتظارات خود را به صورت غیرواقعی بالا ببرند، که این خود

Read More