Category Archives: مهاجرت

در اینجا مقاله هایی درباره مسائل و نکات مهمی مینویسم که هر مهاجر باید به آن ها توجه کند تا بتواند یک مهاجرت خوب را تجربه کند.

سرآغاز

سرآغاز

تازه لباس هایم را پوشیده بودم و آماده ی خارج شدن از خانه بودم که زنگ تلفن به صدا درآمد. گوشی را برداشتم، مادرم بود. با صدای خوشحال از پشت تلفن گفت: آروین اقامت موقتمان را گرفتیم! یادم می آید که بیشتر متعجب بودم تا خوشحال. اصلا اقامت موقت کانادا یعنی چی؟ هیچ موقع به فکر خروج از ایران نبودم.

Read More

دلتنگی و برگشت به ایران بعد از 10 سال زندگی در کانادا

دلتنگی و برگشت به ایران بعد از 10 سال زندگی در کانادا

متن زیر نوشته ی #یک ایرانی در خارج است. فردی که بعد از مدت ها زندگی در خارج از ایران تصمیم میگیرد باز به ایران برگردد و از احساساتش در این دوران مینویسد. این متن برای من خیلی تاثیر گذار بود و به نظرم به خوبی چالش های یک مهاجر را بیان میکند. امیدوارم که لذت ببرید… دوستی که سالی یک

Read More

این اشتباه بزرگ را قبل از مهاجرت مرتکب نشوید!

این اشتباه بزرگ را قبل از مهاجرت مرتکب نشوید!

«اگر تنها دلیل شما برای مهاجرت ساخت یک زندگی بهتر است، راه را دارید اشتباه می‌روید!» بعضی افراد هستند قبل از مهاجرت به این فکر میکنند که باید حتما از کشور خارج شوند تا به شادی درونی و کامیابی در زندگی برسند. این باور باعث می شود که این افراد انتظارات خود را به صورت غیرواقعی بالا ببرند، که این خود

Read More

وِِلکام تو تورانتو!

وِِلکام تو تورانتو!

“ترک کردن مکان زندگی هیچوقت آسان نخواهد بود. حتی اگر مطمئن باشید به جای بهتری خواهید رفت.” «آروین اردکانی» ساعت حدودای 3 نصف شب بود. خیلی از اقوام مثل مادربزرگ، پدر بزرگ و دایی ها با ما تا فرودگاه امام خمینی آمدند تا ما را همراهی کنند. چمدان ها را تحویل دادیم و برگشتیم در قسمت ورودی فرودگاه برای خداحافظی.

Read More